สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์การสร้างกีฬาที่เป็นอิสระและยั่งยืนสำหรับโครงการพัฒนา

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์การสร้างกีฬาที่เป็นอิสระและยั่งยืนสำหรับโครงการพัฒนา

เพื่อไม่ให้สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เกิดอันตราย การสร้างโปรแกรมกีฬาใหม่ต้องไม่เพียงแค่เป็นงานคัดลอกและวางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งในออสเตรเลีย เราภาคภูมิใจในการเป็น ‘ประเทศแห่งกีฬา’ สำหรับพวกเราที่มีมรดกที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง เรามักจะสับสนว่าคำว่า ‘วัฒนธรรม’ หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของเรา แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงได้ นั่น

คือความรักที่ฝังแน่นของชาติ ของกีฬา

กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียกำหนดกีฬาเพื่อการพัฒนาว่า”การใช้กีฬาเป็นพาหนะในการบรรลุผลการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ ความสามัคคีในสังคม ความเสมอภาคทางเพศ และการรวมผู้ทุพพลภาพ ” เนื่องจากการแยกตัวทางภูมิศาสตร์ของโอเชียเนียจากส่วนอื่น ๆ ของโลก ออสเตรเลีย – และในระดับที่น้อยกว่า นิวซีแลนด์ – รับหน้าที่ “พี่ใหญ่” เมื่อพูดถึงการสร้างขีดความสามารถของประเทศเกาะเล็ก ๆ และในระดับหนึ่งมันก็สมเหตุสมผล โดยทั่วไปแล้วเรามีความเป็นเลิศในเวทีกีฬาระดับโลก ในบางกรณี เราอาจไปถึงประเทศมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย และยังมีโปรแกรมระดับรากหญ้าที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดีในกีฬาประเภทต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การนำกีฬาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นการตัดและวางสูตรแห่งชัยชนะหรือไม่? ความสำเร็จในสภาพแวดล้อมหนึ่งรับประกันสิ่งเดียวกันในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งหรือไม่?วัฒนธรรมการกีฬาของออสเตรเลียกำหนดได้ดีที่สุดจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเล่นกีฬา แต่ในหลายประเทศที่กีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาของเราทำงาน การเล่นกีฬายังคงเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนไม่กี่คนและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนจำนวนมากเข้าถึงไม่ได้

ก่อนส่งมอบกีฬาสำหรับโปรแกรมการพัฒนา ต้องมีการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผลประโยชน์จากโครงการได้รับการปกป้องจากผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา กีฬาเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นกลางและเป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนในชุมชนเป้าหมายปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากอันตรายและพิจารณาผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจของกิจกรรมโครงการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสำหรับคู่ค้าด้านการจัดส่งในบางบริบทของประเทศ มีกลไกป้องกันจำนวนหนึ่งที่สร้างขึ้นในกลไกการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรด้านการพัฒนาหรือผู้บริจาครายอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ความจำเป็นที่คู่ค้าจัดส่งต้องมีนโยบายหลายอย่าง เช่น การคุ้มครองเด็ก การป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการก่อการร้าย และการรวมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นทางการขององค์กรที่จะไม่ทำอันตราย

คำถามสำคัญจะต้องถามในขั้นตอนการออกแบบโครงการ

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากในบริบทของประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬาสำหรับโปรแกรมการพัฒนามีโอกาสสูงสุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและทำเช่นนั้นในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและ ชุมชนที่เราทำงานด้วยและสำหรับ เครื่องมือต่างๆ เช่น Logical Framework Approach ถูกใช้โดยองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ รัฐบาลที่เป็นพันธมิตร และหน่วยงานช่วยเหลือเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน การประเมิน และการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่อาจเกิดขึ้นในการเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนาควรใช้เวลานานก่อนที่ผู้เล่นคนใดจะเข้าสู่สนามหรือในสนาม และควรได้รับการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และผู้นำชุมชน

มาตรการปกป้องจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับความต้องการและความต้องการของบริบทของชุมชนโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากเด็กเป็นผู้รับผลประโยชน์เป้าหมาย องค์กรพันธมิตรทั้งหมดจะต้องตระหนักถึงนโยบายการคุ้มครองและคุ้มครองเด็ก ขั้นตอน จรรยาบรรณ และภาระหน้าที่ในการรายงาน โดยไม่คำนึงถึงอายุ จะต้องคำนึงถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นซึ่งมักจะอยู่ในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นหรือหมู่บ้านซึ่งมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาของชุมชนที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ การปกป้องความสมบูรณ์ของกีฬายังขยายไปถึงการปกป้องนักกีฬา ผู้ชม และผู้ปฏิบัติงาน คุ้มครองเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรกีฬา และการเก็บอาชญากรรมและการยาสลบออกจากกีฬา

พิจารณาว่าเด็กในประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มกีฬาหรือทีมใหม่ในชุมชนของตน พวกเขาไม่เพียงแค่รักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แต่ยังรักเพื่อนใหม่ที่พวกเขาสร้างและความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ถูกรังแกเพราะว่าพวกเขาดูแตกต่างจากเพื่อนเหมือนที่พวกเขามักจะมาที่โรงเรียน เป็นความรับผิดชอบของเรา – ในฐานะผู้แนะนำกีฬาหรือโปรแกรมนี้ – เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอิสระและยั่งยืนโดยเร็วที่สุด กีฬาจำนวนมากอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาและโครงการระดับรากหญ้าในประเทศสมาชิกใหม่ และในขณะที่เงินทุนรูปแบบดังกล่าวอาจเป็นระยะกลางถึงระยะยาว แต่ก็ไม่รับประกัน เราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ที่พักพิงทางสังคมแก่ชุมชน หากเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีวันถูกพรากไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะมาถึงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย การสร้างโปรแกรมกีฬาใหม่ต้องไม่เพียงแค่เป็นงานคัดลอกและวางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยิ่งโปรแกรมกีฬาใหม่หรือสหพันธ์สมาชิกสามารถยืนด้วยสองเท้าของตนเองได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้นสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์